Subscribe to newsletter

Subscribe to the newsletter and you will know about latest events and activities. Podpisyvayse and you will not regret.

Въпроси


Предлагате ли стипендии? 18. октомври 2016

Нашата стипендиантска програма предстои. Информация за критериите и условията за кандидатстване ще можете да намерите съвсем скоро.


Какъв е типа на учениците в Основно училище “Откривател”? 15. юни 2016

Любопитни, вътрешно мотивирани, и мислещи деца, чиити родители желаят те да се развиват като цялостни любознателни и самостоятелни личности, готови за следващия етап на своето образование и живота.


Какво е учебното време на Училище “Откривател”? 3. юни 2016

Основният учебен ден е между 8:30 и 16:30 часа, като има възможност за Удължен ден до 18:00 часа.


Page 1 of 7 1 2 3 4 5 6 7