Subscribe to newsletter

Subscribe to the newsletter and you will know about latest events and activities. Podpisyvayse and you will not regret.

Въпроси


Какви езици изучават децата в Училище “Откривател”? 27. март 2016

В Училище “Откривател” отдаваме голямо значение на български и английски език и грамотност в рамките на учебната програма. Всеки ден, ученици от всички класове работят по граматика, правопис, и почерк и на двата езика. Те четат, пишат ежедневно в своя дневник, и правят изследователски проекти. Най-малките ни ученици представят резултатите от своите проекти устно, докато по-големите ученици правят това в писмена форма. Началните ученици четат индивидуално и с техните учители всеки ден. Учениците често са ангажирани да подготвят доклади за книги и различни материали във връзка с техните изследователски проекти. Учениците практикуват обяснително и творческо писане, като поезия и проза. Всички ученици в Училище “Откривател” участват в уроци по английски език, преподавани от англоговорящ учител всеки ден.
Някои от учениците участват в езикови занимания по немски всяка седмица, при които се работи за културно осъзнаване и развитие на комуникативни умения. Немски език се преподава от чуждоезикови учители, за които този език е роден, и включва участие в културни преживявания, като песни, танци, местни изкуства и занаяти, готварство, и отбелязване на местни празници.


Как учите технологии / информационна грамотност? 26. март 2016

В училището технологията е интегрирана в учебната програма и е достъпна за учениците. Те ежедневно имат достъп до широк спектър от инструменти, които подпомагат учебния план на училището, включително видео камера да заснемане на своите продукции, проекти и експерименти, плюс микроскопи, телескопи, барометри и друго оборудване за научни експерименти. Нашите класни стаи предлагат най-съвременните технологии с компютри и достъп до интернет, които учениците могат да използват ежедневно като ключови средства в научни изследвания, управление на информация и комуникация.
Като се започне с правилното използване на клавиатурата, учениците скоро разширяват своите умения за проучване на теми по ботаника или география, за иницииране на „виртуално посещение” на Лувъра, или търсят по-задълбочено разбиране на текущите събития в Интернет. Децата могат да комуникират с учениците в други училища.


Как в Училище “Откривател” се подпомага връзката на учениците с природата? 26. март 2016

Учениците в Училище “Откривател” играят и спортуват на чист въздух всеки ден през цялата година. Стремим се да възпитаваме децата в здравословен начин на живот и ги насърчаваме да изградят активна връзка с природата. Използваме природата като продължение на нашата класна стая. Регулярно организираме разходки в природата, екскурзии, преходи, пикници и лагери в планината.


Page 3 of 7 ; 1 2 3 4 5 6 7