Subscribe to newsletter

Subscribe to the newsletter and you will know about latest events and activities. Podpisyvayse and you will not regret.

Защо изпълнителните ръководни функции са жизнено важно стъпало за развитие на способността на децата да усвояват знания

Невролозите и психолозите, занимаващи се с образование, непрекъснато научават все повече и повече за това как децата се учат и за различните влияния, извън коефициента на интелигентност (КИ), които се отразяват на когнитивните способности. Някои изследвания, като това на Карол Дуек за съзнанието на растежа или на Анджела Дъкуърт за характера, бързо се превръщат в ключови фрази сред хората, занимаващи се с образование. В същото време критиците се отдръпват от идеята, че учениците имат по-лоши резултати само заради когнитивни дефицити, което показва еднакво належаща нужда от огромни промени в учителската практика. Много учители се опитват да комбинират изследванията за когнитивните умения с по-ефективни преподавателски практики. Те установяват, че когато учениците работят по проекти, които насочват сами, или по работни листове, уменията за изпълнителни ръководни функции са важни.

През последните 20 години Брус Уекслър изучава изпълнителните ръководни функции – група когнитивни способности от изключителна важност за това човек да се управлява и информира сам. Първоначално той работи с възрастни, но впоследствие започва да се пита дали не може да разработи интервенции, предназначени конкретно за малки деца, така че те да стартират пътя си по един позитивен начин, преди негативните вторични качества, свързани с по-ниските постижения – като липса на ангажираност, ниска самооценка и поведенчески проблеми – да започнат да се проявяват в училище.

“Непрекъснато се получават данни за важността на фокуса, самоконтрола и функциониращата памет за усвояването на познания и в живота”, казва Уекслър в убинара edWeb. Един мета анализ на шест проучвания установява, че уменията на едно дете за изпълнително ръководно функциониране в детската градина предсказва постиженията му по четене и математика в средното училище и след това. Това изследване е особено важно, тъй като учениците, които имат лоши умения за изпълнително, ръководно функциониране поради травма, бедност или диагностицирани смущения, показват пропуски в усвояването на познания. Често тези деца не са имали шанс да развият уменията си за изпълнителните ръководни функции, които са необходими в училище преди да отидат там.

Много интервенции могат да свършат работа за подобряване на изпълнителното ръководно функциониране, което е още една причина, поради която изследователите са уверени, че тази когнитивна способност не е вродена, а се учи. Наред с много други, бойните изкуства, йогата и упражненията помагат за подобряването на способността на учениците да се фокусират и да се контролират. Уекслър помага за разработването на негова собствена интервенция, наречена Активиране, при която се използва комбинация от онлайн игри и физически дейности, за да се постави на прицел фокуса, самоконтрола и работната памет, уменията, които са най-тясно свързани с научните постижения.

За да провери дали програмата работи, компанията на Уекслър, C8Sciences, пуска тестове на изпълнителната ръководна функция, които са разработени от Националните институти за здраве и ги прави интернет базирани, за да могат учителите да ги използват в клас. Тези тестове помагат на екипа на Уекслър да получи познания относно съответните области на когнитивни слабости у учениците преди използването на програмата Активиране.

“Съвсем скоро стана очевидно, че не само ние искахме тази информация, но тя беше изключително ценна за учителите”, споделя Уекслър. Често е трудно за един учител да разбере кога един ученик не научава нещо заради липсата на капацитет за изпълнително, ръководно функциониране, защото то не е достатъчно добре преподадено, или защото ученикът просто има нужда от повече време да усвои съдържанието. Онлайн диагностичните тестове им помагат и им осигуряват ценна вътрешна информация, чрез която да пригодят по по-добър начин преподаването си.

След като определя базисна линия за учениците екипът на Уекслър моли учителите да използват програмата Активиране и след четири месеца отново да тестват учениците, за да видят как тя е повлияла на когнитивните им способности. Ранните тестове показват, че обучението подобрява работната памет, но Уекслър е по-заинтересован от това дали програмата би се разпростряла и върху постиженията им в ученето, затова той тества владеенето на четене на ниво напреднали при третокласници от училище, в което учат деца от семейства с ниски доходи. В тестовата група, която използва програмата Активиране, 83 процента от учениците достигат ниво на четене за напреднали третокласници, спрямо 58 процента в рамките на областта. При теста за владеене на математика за първокласници 92 процента от учениците в тестовата група достигат ниво за напреднали, в сравнение с 63 процента в рамките на областта. В друг първи клас в същото училище, в който децата не се обучават по програмата, едва 53 процента от учениците достигат ниво за напреднали.

“Обучението за овладяване на тези изпълнителни ръководни функции води до подобрение на постиженията в училищата”, заключва Уекслър. И ефектите изглежда продължават през цялото лято. Друг тест показва, че деца от детска градина, които преминават това обучение, показват по-добри умения за изпълнително ръководно функциониране от техните връстници при стартирането на първи клас.

Когато Уекслър сравнява ефектите, които той забелязва, с други интервенции – например, частни уроци, летни и извънучилищни програми – подобряването на уменията за изпълнително, ръководно функциониране има значително по-голям ефект. “Обучението на цял един клас във фокусиране на вниманието, самоконтрол и памет оказва по-голям ефект върху постиженията по математика, отколкото частните уроци”, казва Уекслър. Частните уроци имат следващият по значимост ефект.

Обучението за изпълнително, ръководно функциониране също изглежда има значение, независимо от КИ на ученика. „Ефектът е четири пъти по-голям колкото по-голяма е разликата в КИ”, споделя Уекслър. “Разбира се, КИ е важен, но изпълнителното, ръководно функциониране е нещо, във връзка с което можем да предприемем действия”.

УЧИЛИЩА, КОИТО СЕ ФОКУСИРАТ ВЪРХУ ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО, РЪКОВОДНО ФУНКЦИОНИРАНЕ

Училищната област Карлист предприема изследване върху изпълнителната, ръководна функция и я въвежда на практика, особено в училищата К-5, където преподавателите се надяват да подобрят тези когнитивни умения в ранна възраст, за да не изостават учениците. Областните ръководители стартират чрез образоване на учителите за различните неврологични пътеки и защо проблемите с изпълнителното, ръководно функциониране може да доведе до проблеми при усвояването на знания. По време на обученията те предоставят на учителите сценарии и искат от тях да идентифицират когнитивната слабост на ученика, въз основа на поведението, а след това да разработят интервенция. Те искат от учителите също така да помислят за собствените си когнитивни слабости и случаите, в които биха могли да идентифицират неорганизиран ученик или такъв, който има затруднения да се съсредоточи върху дадена задача.

Учителите от Карлист също имат дълъг списък от стратегии, които интегрират през деня с целия клас, като се набляга върху почивките за мозъка, упражненията и рутинните дейности. В допълнение някои деца имат нужда от повече помощ за развитие на изпълнителното, ръководно функциониране и за тях преподавателите изготвят различни стратегии. Те често говорят с учениците за това как функционират мозъците им и подчертават, че когато „амигдалата им е отвлечена“, те трябва да спрат и да помислят за следващото си действие, вместо да се вбесяват.

СТРАТЕГИИ

Другарчета по дишане: Учениците лягат на пода с любимо плюшено животинче на гръдния си кош. Те бавно вдишват и издишват, гледайки как животинчето се повдига нагоре и слиза надолу. Това им помага да се успокоят, когато са разстроени и им предоставя стратегия, която да прилагат, когато почувстват, че започват да се ядосват.

В класните стаи учителите държат „мета кашони“, пълни с играчки за нервно въртящи се деца, които учениците могат да използват, за да им помогнат да се съсредоточат, когато чувстват, че имат нужда да се движат.

При прехода между различните предмети или междучасията, учителите често пускат успокояваща музика и оставят само по пет деца наведнъж в стаята, за да се ограничи хаоса.

Много учители от начални училища са се сблъсквали със ситуация, когато задават въпрос, виждат много вдигнати ръце, но когато посочат даден ученик, той казва, че е забравил отговора. Това може да е проблем с работната памет. Някои учители от Карлист проактивно адресират този проблем като оставят децата да запишат мислите си на хартия или на друго устройство, така че да могат да дадат приноса си, когато бъдат посочени.

Карлист също така рано е възприел програмата Активиране на Уекслър. Уроците на iPad се фокусират върху типични игри за работната памет, които изискват от учениците да запомнят реда на нещата, с прогресивно усложняване при напредването на играта. Физическите игри засилват онлайн ученето със социални взаимодействия, което помага за внедряването на спомените в движения. Mass ball е игра, която изисква от учениците да хвърлят топка в конкретна последователност. Те трябва да жонглират като обръщат внимание на реда и да хващат топката.

Учителите от Калрист също така карат учениците да играят много игри за балансиране, които им помагат за изпълнителното, ръководно функциониране. Учителите могат да поискат от учениците да вървят в права линия, балансирайки пакети с боб на главите си или да правят това като вървят на пръсти. Учителите използват също щафетни състезания, за да накарат децата да се движат, тъй като самото упражнение им помага за изпълнителното, ръководно функциониране.

Възрастните имат продължителност на фокусиране на вниманието от приблизително 12 минути при напълно развита система за изпълнително, ръководно функциониране, така че не е изненадващо, че децата не могат да се фокусират без почивка. “Не може да бъде подчертано достатъчно ясно, че всички имаме нужда да мислим за поемането на информация на по-малки части”, казва Малинда Миксел, супервайзор по четене в Областното училище Карлист. Тя споделя, че децата имат нужда от възможност да направят нещо с информацията самостоятелно, преди да имат възможност да се пренастроят за следващата доза информация.

“Като възрастни ние имаме зрели системи за изпълнително, ръководно функциониране, затова трябва да бъдем внимателни и да не налагаме нашата гледна точка на изключително незрелите системи за изпълнително, ръководно функциониране“, казва Миксел. Тя също така подчертава, че учителите в нейната област успешно са включили родителите в усилието си за подобряване на изпълнителните, ръководни функции, образовайки възрастните по отношение на мозъка и какво представляват когнитивните слабости. Често родителите забелязват известна липса на краткосрочна памет, трудност за съсредоточаване и дезорганизация, които засягат децата в училище, и са доволни да научат полезни съвети как да им помогнат.

Миксел споделя, че Карлист е на ранен етап по отношение на оценката на данните за това доколко добре действа техния подход. Първоначалните данни показват, че децата, участващи в програмата Активиране, показват по-добри резултати на тестовете за четене от връстниците си, които не са в програмата. Учителите също така споделят истории за подобрение при неорганизирани ученици, които никога не са имали онова, което им е необходимо за деня или за дадена дейност. Сега тези ученици са в състояние да следват рутината в клас и да се възползват от контролни списъци и визуални организатори, които учителите изготвят, за да им помогнат да преодолеят слабостите в работната им памет.

Автор: Катрина Шварц

Leave A Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *