Subscribe to newsletter

Subscribe to the newsletter and you will know about latest events and activities. Podpisyvayse and you will not regret.

Философия

Вдъхновяваме и подпомагаме разгръщащия се ум на детето чрез прилагане на глобални методологии за Монтесори образование.

Образователни цели: 

  • Поддържане на детската любознателност, творчество и откривателство.
  • Създаваме образователна среда, която спомага за овладяване на академични знания и изграждане на стабилна основа за целия живот за отговорност, вземане на решения, работа в екип, разрешаване на казуси, критично и творческо мислене.
  • Подкрепяме развитието на детето като индивидуалност в социален контекст.
  • Подпомагане естественото развитие на детето в основното образование, давайки възможност на децата да станат преобразуващите елементи на обществото, което води до по-хармоничен и добър свят.
  • Осигуряване на кооперативна общност, въз основа на положителни взаимоотношения, където всеки е уважаван и ценен като уникална личност.