Subscribe to newsletter

Subscribe to the newsletter and you will know about latest events and activities. Podpisyvayse and you will not regret.

Програма

Детето е в центъра на уникална и доказана образователна платформа.

Screen Shot 2016-06-17 at 7.09.09 AM

През ядрото на учебния ден работим в ниско съотношение ученици спрямо учители, което позволява да поставим детето в центъра на образователния процес и предоставим индивидуализирано обучение на всеки ученик.

Учениците в ‘Откривател’

Поемат отговорност за собственото си образование и в процеса придобиват увереност, адаптивност и основа за личен и академичен успех: “Аз съм независим в своята общност, където си сътрудничим и сме взаимозависими.”

Фокус в образованието

Глобално обучение 

езици, разбиране на света, култура, история, възможности и тенденции.

Доказана учебна програма 

мултидисциплинарен подход, който утвърждава активни учащи, критично и творческо мислене, умения за кооперативност, езици и НТИИМ теми (Наука, Технологии, Инженерство, Изкуства и Математика).

Фокус върху развитието на социални и емоционални умения 

уважение, отговорност, управление на времето, работа в екип, креативност, вземане на решения, самостоятелност.

Програмата отговаря на международните стандарти и на българските образователни изисквания

Образователната среда и програма в „Откривател“ отговарят на високите стандарти на AMI (Association Montessori Internationale), като обучението е по утвърденият от МОН учебен план, подчинен на законите на Република България и на всички нормативни документи на страната, касаещи образованието. Подходът на обучителния процес отговаря на образователни програми, одобрени от МОН, като интегрира принципите и елементите на Монтесори образованието “да помогнем да го направим заедно”. Лиценз номер: РД14-19/01.06.2016г.