Subscribe to newsletter

Subscribe to the newsletter and you will know about latest events and activities. Podpisyvayse and you will not regret.

За родителите

Правим големите проекти заедно

  • Комуникира мисията и визията за изграждане на разбиране и подкрепа от всички страни в образователния процес.
  • Развива училищната общност като обяснява образователни преживявания и нужди на децата.
  • Предлага обучение за училищните методологии и подкрепа за развитие на родителските умения.
  • Способства развитие на училищната общност, която цени културно, етническо, социално и икономическо разнообразие.
  • Осигурява гъвкава програма, която отговаря на нуждите на работещите родители.
  • Включва родителите като посланици.
  • Установява политики и процедури, които осигуряват ефективното функциониране на класните стаи и приемственост училище – семейство.