Subscribe to newsletter

Subscribe to the newsletter and you will know about latest events and activities. Podpisyvayse and you will not regret.

За учениците

Учебната среда вдъхновява самоусъвършенстването

Създава учебна среда, така че:

  • Изгражда основите за обучение през целия живот, като същевременно осигурява свобода в определени граници.
  • Развива доверие, творчество, критично мислене и лична отговорност.
  • Използва установени методологии за индивидуализирано обучение и самоизграждане чрез опит, за да се отговори на развиващите се нужди на всяко дете.
  • Разпознава всеки ученик като уникалност и развива способността на всяко дете да достигне пълния си потенциал.
  • Предлага Монтесори подходи и програма, които отговарят на българските образователни стандарти, основани на ясно определени очаквания за обучението на учениците.
  • Насърчава активното участие на учениците в процеса на обучение, включително и възможности да изследват, прилагат по-висок ред мисловни умения и проучват нови подходи за прилагане на наученото.
  • Събира, анализира и използва данни, изследвания и наблюдения в класната стая при въвеждане на учебните програми и учебния избор.
  • Проектира и използва стратегии за обучение, иновации и дейности, които са доказани на базата на научни изследвания и основани на наблюдение, отговарят на нуждите на учениците, и отразяват най-добрите глобални практики.