Subscribe to newsletter

Subscribe to the newsletter and you will know about latest events and activities. Podpisyvayse and you will not regret.

За учителите

Подпомага разгръщащия се ум на детето

Поддържа работното място, така че:

  • Развива ценности и предлага надграждащо обучение извън класната стая, като същевременно осигурява възможност за дългосрочно професионално развитие.
  • Гарантира, че всички учители участват постоянно в действаща програма за професионално развитие.
  • Предоставя възможности за учителите да участват при вземането на решения.
  • Осъществява годишна система за оценка, която осигурява професионалното израстване на целия екип.
  • Разпределя отговорности на целия екип въз основа на тяхната квалификация (професионална подготовка, възможности, знания и опит).
  • Планира всички необходими учебни материали, които да позволят по-добре подготвена цялостна среда за обучение.
  • Осигурява позитивна работна среда, която цени всички личности.
  • Гарантира, че родителите и децата уважават учителите в своята комуникация и взаимодействие.