Subscribe to newsletter

Subscribe to the newsletter and you will know about latest events and activities. Podpisyvayse and you will not regret.

Образователна среда

“Помогни да го направим заедно.”

3 основни компонента

1. Физическа среда: Образователна среда за големи проекти

Кое е детето между 6 -12? Какво му е любопитно? Какво е развитието му?Как възрастния реагира на интереса му към света?

Ред, усещане за общност и социална среда.Възможности за кооперативно учене, поемане на отговорности.

2. Социално, Емоционално, Морална среда: Практикуване на “моралните мускули”        

Мъдрост и Знание: любопитството, въображение, непредубеденост, творчеството, възможностиКураж и Изследователство: приключенския дух, смелост, ентусиазъм, упоритост, търпение, предпазливост

Човечност: доброта, щедрост, любов, споделяне, прошка, смирение, самоконтрол

Правосъдие: справедливост, милост, освобождаване от негативното, баланс, лидерство, разумност

Организация: подреденост, логика, планиране, усърдие

Отличие: благодарност, надежда, оптимизъм, хумор, ценене на красота, простота

3. Подготвеният учител: Стриктен, вдъхновяващ, справедлив                                                  

Отношение към живота, знанията и децата.Обучение и саморазвитие, за да подпомогне разгръщащия се ум на детето.

Опит – единствените хора, които могат да ни дадат това, са децата.

Кратък филм: Първи учебен ден