Subscribe to newsletter

Subscribe to the newsletter and you will know about latest events and activities. Podpisyvayse and you will not regret.

Принципи

Индивидуализирана програма

Планирането на учебната програма на основното образование взима предвид, че ученикът навлиза в нов етап на развитие, характерен с огромно въображение, критично мислене, питащ ум, силно чувство за морал и справедливост, и силна нужда от партньорски взаимоодействия.

Силни академични знания

Индивидуализиран академичен прогрес дава възможност на учениците да изследват своите интереси и да придобият и усъвършенстват основни умения и знания, като: смятане и математически факти, правопис, лексика, граматика, анализ на изречение, творческо и разказвателно писане, както и използването на технологии за проучване и комуникация.

Иновативна образователна среда

Учебната среда предлага дейности, които осигуряват дълбоки образователни преживявания в областите на: математика (включително геометрия и алгебра), биологични и физични науки, технологии, език и литература, история, физическа и политическа география, обществени науки, предприемачество, история и цивилизации, мир и Космическо образование, и области на изкуство, музика, световни езици, и физическото развитие.

Ангажираност на учениците

Учениците имат възможност да планират, наблюдават и дискутират собствената си работа, като по този начин повишават своята независимост и отговорност към собственото си образование. Ученикът е в центъра на образователната среда, която е структурирана да насърчава развитието на умения организация и управление на времето, умения за разрешаване на проблеми, критично мислене, креативни подходи, концентрация, независимост, сътрудничество и съвместна работа.

Кооперативна общност

Учениците са насърчавани за спонтанна активност, изграждане на общност и практикуване на лидерски умения, подходящи за всяко ниво, с възможност за баланс на самостоятелно учене и сътрудничество.