Subscribe to newsletter

Subscribe to the newsletter and you will know about latest events and activities. Podpisyvayse and you will not regret.

Ученикът

Детето между 6 и 12 години

Умът на детето между 6 и 12 годишна възраст търси смисъла, който стои зад нещата: разсъждава, планира, анализира, предполага, оценява. Въображението му позволява да пътува във времето и пространството. Интересува се от причините, а не от нещата сами по себе си. Детето овладява култура, развива знания, разучава обществото и се стреми да разбере своето място в групата. Това е времето, когато то развива логически и разсъждаващ интелект чрез проучване и език. То изследва света от предмети и идеи във времето. Има нужда да създава неща, които имат цел и предназначение. Има нужда активно да използва уменията си за другите и обществото.

Детето във възрастта между 6 и 12 години:

  • е морално-интелектуален изследовател.
  • се нуждае от среда отвъд семейството – в училище, в природата и в обществото.
  • развива причинно-следствени връзки и въображение.
  • се учи да бъде индивидуалност в социален контекст.
  • обожава герои.
  • е в състояние на небуквално мислене.
  • търси истина и причини: защо и как в природата и обществото?
  • може да използвате въображението си, за да пътува в пространството и времето.