Subscribe to newsletter

Subscribe to the newsletter and you will know about latest events and activities. Podpisyvayse and you will not regret.

Зная

Голямото любопитство възниква, никога не може да бъде задоволено и продължава цял живот

„Ако идеята на Вселената се представя на детето по правилния начин, тя ще направи повече за него, отколкото просто да повиши интереса му; ще създаде в него възхищение и почуда, чувство, по-възвишено от всеки интерес, и голямо удовлетворение. Умът на детето, след това вече няма да се скита, а става фиксиран и може да работи. Знанието, което тогава то придобива е организирано и систематично; интелигентността му става цялостна и пълна, заради визията за цялото, която му е представена, и интересът му се простира до всичко – към всички, които са свързани и имат своето място във Вселената, където е центрирано съзнанието му. … Голямото любопитство възниква и то никога не може да бъде задоволено, така че продължава през целия му живот. “

Мария Монтесори, “Да се образова човешкия потенциал”