Subscribe to newsletter

Subscribe to the newsletter and you will know about latest events and activities. Podpisyvayse and you will not regret.

Питам

Задоволявайки любопитството към “какво”, “защо” и “по каква причина”, детето изгражда ума си

„Детето трябва да учи от собствената си индивидуална активност, давайки му умствена свобода, за да вземе това, от което има нужда, а не да бъде разпитван в избора си. Обучението трябва да отговори на умствените нуждите на детето, никога да не ги диктува. Точно както малко дете не може да стои в покой, защото има нужда да координира движенията си, така голямото дете, което може да изглежда обезпокоително в своето любопитство към “какво”, “защо” и “по каква причина” за всичко, което вижда, изгражда ума си чрез умствена дейност и трябва да му се даде широко пространство от културни преживявания като храна на ума. Задачата на обучението става лесна, тъй като ние не трябва да избираме какво да учим, а да поставим всички пред него за удовлетворяване на духовния му апетит. То трябва да има абсолютна свобода на избор и след това не се изисква нищо освен повтарящи се преживявания, които стават все по-значителни с интереса и сериозното внимание по време на придобиването на желани знания. “

Мария Монтесори, “Да се образова човешкия потенциал”