Subscribe to newsletter

Subscribe to the newsletter and you will know about latest events and activities. Podpisyvayse and you will not regret.

Правя

“Работа” или “игра” 

Дори в състояние на покой, тялото постоянно работи. Всичко в природата работи постоянно. Независимо от думата “работа” или “игра” това е, което кара Вселената да бъде.

“Дали Природата прави разлика между работа и игра или заетост и почивка? Погледнете безкрайната дейност на течащия поток или растящото дърво. Вижте вълните в океана, непрестанното движение на Земята, планетите, Слънцето и звездите. Всяко творение е живот, движение, работа. Какво да кажем за нашите сърца, нашите дробове, кръвта ни, които работят непрекъснато от раждането до смъртта? Да са поискали малко почивка? Не,  дори по време на сън те не са неактивни. Какво ще кажете за нашите умове, които работят без прекъсване, докато сме будни или заспали?”

Мария Монтесори, “Какво трябва да знаеш за своето дете”