Subscribe to newsletter

Subscribe to the newsletter and you will know about latest events and activities. Podpisyvayse and you will not regret.

Участвам

Знанието се овладява най-добре, когато има желание да се учи

„Образованието във възрастта между 6 и 12 г. не е пряко продължение на това, което е било преди това, макар да се гради върху тази основа. Психологически настъпва промяна в личността, и ние припознаваме, че природата е създала този период за усвояване на култура, както предишния период (0-6 год.) е за попиване на околната среда.

… Знанието може да се овладее най-добре, когато има желание да се учи, така че това е периодът, когато семенцата на всичко могат да се посеят; съзнанието на детето е като плодородна област, готово да получи това, което ще покълне в културата.

… Интересът ще изчезне, ако семената се засеят твърде късно, но на шестгодишна възраст всички аспекти на културата се приемат с ентусиазъм, и по-късно тези семена ще се увеличат и растат.

… Но да се предаде цялата съвременна култура е невъзможно и така възниква необходимост от специален метод, чрез който може да се въведат всички фактори за културата на шестгодишното дете; не с точност на детайла, но чрез посяване на максималния брой семена на интерес. Те ще се задържат с лекота в съзнанието и ще са в състояние да поникнат по-късно като волята става по-водеща, и по този начин то може да стане личност, подготвена за тези времена на бързо развитие. “

Мария Монтесори, “Да се образова човешкия потенциал”