Subscribe to newsletter

Subscribe to the newsletter and you will know about latest events and activities. Podpisyvayse and you will not regret.

Училището

Основно училище Откривател е …

Място, което развива върху основите, изградени в Детската къща/градина

Детето, което влиза в ученическата класна стая е различно. То има съзнание, което мисли и работи по различен начин. Периодът, в който детето просто абсорбира информация е отминал. Ако преди интересът е бил върху “какво”, сега детето иска да знае „защо“ и „как“. Има изграден капацитет да разсъждава, да се концентрира върху една задача и упорство да завърши започнатото. Детето е в състояние да използва тези умения за намирането на отговорите на всички свои въпроси.

Място, където общността процъфтява

В Детската къща/градина детето развива социални умения. То се учи как да уважава времето и пространството на другите и как да живеят заедно. Сега то е наистина заинтригувано да провери своето разбиране за това, за да открие как работи в реалния живот. Общността в класната стая на Откривател улеснява това изследване. То работи с другите в групи през голяма част от деня си, споделя отговорностите и участва в разпределянето на задачи по конкретен проект. Децата решават, чрез групова дискусия, какви правила трябва да важат в общността. Те, също така, решават какво трябва да се случи, когато някой наруши тези параметри или нещо не работи.

Учителят моделира начините за разрешаване на казуси, така че, когато възникнат, децата са в състояние да намерят начин за решаването им. Те имат възможност да тестват това, което прави една общност да процъфтява и да отхвърлят нещата, които правят по-трудно да се работи честно и продуктивно заедно. По същия начин, имат възможност да откриват за себе си какво е „правилно“ и какво е “погрешно”, чрез тестването му с техните връстници и разбирайки последствията, така че техния морален компас се развива отвътре вместо да бъде наложен отвън.

Място, където въображението на детето се разпалва

Това е времето, когато детето вече не се нуждае да манипулира предмети, за да ги разбере. То може да си представи как нещо би могло да изглежда макар и да е на другия край на света, или защото се е случило много отдавна във времето или е толкова малко, че не може да се види с просто око.

В Основно училище Откривател това въображение се разпалва от известните Космически истории. Това са истории за истина, но разказани с въображение и вдъхновение, така че предлагат цялостна визия на света. Историята за това как се формира света, историята на появата на живота, историята за цифрите и историята на буквите са само част от историите, които действат като искра, която насочва детето в задълбочено изследване, което е насочено от собствения му интерес.

Място, където децата учат за Вселената

Във време, когато интелекта на детето е силен и то иска да знае отговорите на всичко, ние трябва да намерим начин да се задоволи тази жажда за знания.

Децата трябва да тръгнат по дългия си път към знания, като започнат с това, към което имат най-голям интерес и това не може да бъде продиктувано от идеята на възрастния за това, което те трябва да знаят. По същия начин, по който в Детската Къща те са в състояние да следват собствените си интереси за развитието, сега могат да следват своите съзнателни интереси.

Монтесори решението се нарича Космическо образование. Слушайки Космическите истории детето може да започне да изследва нещо, което разпалва интереса му и учителят му дава допълнителни упражнения с други ключови материали в подкрепа на този интерес. Истинското знание се случва като детето работи индивидуално или в група с други деца, преминава от един предмет на друг, попълвайки детайлите в рамката на „голямата картина”, представена от Космическите истории.

Мястото, където децата учат извън класната стая

За да разбере детето целия свят и Вселената, информацията в историите, материалите, учебниците и книгите в класната стая не е достатъчна. Така че “излизането“ от класната стая е важна част от живота на ученика в Откривател. Но това не е типичната училищна екскурзия, където учителят решава къде да отидат и какво да видят. В класната стая на Откривател, децата в началните класове организират своите пътувания самостоятелно.

Първопричината за пътуването винаги идва от нещо, което те искат да разберат като част от изследователски проект, върху който работят. Децата организират сами излизането от класната стая – къде трябва да отидат, за да разберат каквото им е необходимо, как да стигнат до там, колко ще струва да отидат, колко време ще отнеме пътуването, каква храна и напитки ще са им необходими. В деня на пътуването те вземат един възрастен с тях за сигурност, но възрастният знае, че той не ръководи пътуването и ако децата свършат парите или се качат на грешен автобус, той не е там да ги поправя. Възрастният трябва да даде възможност на децата да правят грешки и да се учат от тях.

Място, където децата са отговорни за собственото си образование

Един общ страх за родителите е основан около това дали могат да бъдат сигурни, че децата ще научат всичко необходимо в класна стая, където са свободни да следват собствените си интереси и избор. Това може би щеше да е валидно, ако не беше фактът, че всяко дете има индивидуален план, който е задължено да изпълнява. Уроци по математика и език са планирани всяка седмица от учителя, който представя индивидуални и групови упражнения на всяко дете, въз основа на наблюденията си върху капацитета му. Част от задълженията на децата е да участват в тези уроци и да завършват последващата от тях работа. Разликата с традиционния подход е, че те могат да избират, кога да направят тези неща.

Различните стилове на учене са припознати и всяко дете може да прекара толкова дълго, колкото се нуждае, за да овладее особено предизвикателство, преди да премине към ново. Тъй като децата работят върху различни проекти, не се изисква  да постигат един и същ напредък едновременно. Те напредват със собствената си скорост и смесения възрастов диапазон гарантира, че те не се намират в ситуация, в която се конкурират с другите. В края на всяка седмица всяко дете има среща с учителя, за да обсъдят напредъка им и ако има нещо, което трябва да са направили, но не са разработили план за завършването му – учителят няма да им каже какво да направят, а ще бъдат насърчени да поемат отговорност за собствените си действия и това е умение, което ще им служи добре в живота на възрастните.