Повечето от 4 и 5-годишните деца могат да пеят песента за азбуката и пишат имената си, но малцина действително могат да четат. Какво е необходимо, за да достигнат тези деца това когнитивно постижение? По-голямата част от родителите и учителите вярват, че отговорът на този въпрос е в много упражнения в именуване на букви и звуци на […]