Автор: Джордж Монбиът В бъдеще, ако искате работа, трябва да бъдете колкото е възможно по-различни от машина: креативни, критични и със социални умения. Тогава защо децата ни ги учат да се държат като машини? Децата се учат най-добре, когато преподаването е в хармония с природната им жизнерадост, енергия и любопитство. Тогава защо биват подреждани в […]